CREUSABRO®


Vi är återförsäljare av Creusabro 8000 som är är ett avancerat slitstål som har betydligt längre livslängd jämfört med de vanligaste slitsstålen idag.