TJÄNSTER


Vattenskärning är en skärmetod för att figurskära olika material med en vattenstråle på cirka 4000 bar.Med en stråle av rent vatten kan man skära mjuka material så som till exempel gummi, plast, bilinredningar eller matvaror.
Läs mer>>
 DSC00805
Plasma_20e1  Plasmaskärmetoden utnyttjar en elektrisk ljusbåge mellan en elektrod som inte smälter, t ex volfram, och ett arbetsstycke.Elektroden är kopplad till minuspol på samma sätt som vid TIG-svetsning.Plasmaskärning kan utföras i alla de vanliga metalliska materialen Numera är olegerat stål också vanligt att plasmaskära då höga skärhastigheter kan uppnås.
Läs mer>>
Vid gasskärning utnyttjas som regel antingen acetylen eller propan som bränngas. Då tillräcklig temperatur uppnåtts utnyttjas sedan en stråle av oxygen som utför själva skärprocessen genom förbränning av metall.
Läs mer>>
 DSC00806
tl5060  Med lasermaskinen kan vi erbjuda kvalitetsskurna detaljer med mycket god precision. I tunnare gods innebär laserskärningen även att vi kan erbjuda väldigt prisvärd skärning med höga toleranskrav.
Läs mer>>
Efter skärningen så kan vi göra en fogberedning som gör det lätt att svetsa direkt vid leverans.Detta innebär att man tar bort ojämnheter och gör en ren yta så svetsningen underlättas.
Läs mer>>
 Fasning_3
Kantpressning_3  Vid Kantpressning placeras plåten på underverktyget (även kallat dyna) som i princip består av två krön.Därefter pressas öververktyget (stansen) vertikalt nedåt i dynan, varpå ett veck uppstår i plåten.
Läs mer>>
Valsning tunnar ut ett material genom att det pressas mellan så kallade valsar,stora roterande cylindrar. När materialet matas igenom så kommer dess tjocklek och struktur att förändras.
Läs mer>>
 valsning
 

blastring_6bef

 

Blästring är en verkstadsteknisk metod som innebär att man med en stark ström blåser partiklar mot en yta, varvid ytan renas, eller omformas.För att få rena detaljer som kan svetsas och/eller målas.
Läs mer>>