BLÄSTRING


Blästring är en verkstadsteknisk metod som innebär att man med en stark ström blåser partiklar mot en yta, varvid ytan renas, eller omformas.För att få rena detaljer som kan svetsas och/eller målas.

Vi klarar följande:

Bredd 1500 mm
Höjd   300 mm
Längd 6000 mm

blastring_6bef