FINSTRÅLEPLASMA


Plasmaskärning är en av de mest kostnadseffektiva skärmetoder som finns. Skärmetoden lämpar sig väl för stora serier alt. stora artiklar i plåttjocklekar 8-30 mm i både svartplåt & rostfri plåt. Skärmetoden är flexibel och de flesta stålsorter fungerar utmärkt att plasmaskära. Tack vare vår finplasmaskärmaskin med 3D-huvud kan vi även erbjuda fogberedda, skurna detaljer till konkurrenskraftiga priser. Exempel på detaljer som lämpar sig väl för plasmaskärning är fotplattor, balkämnen, balkförstärkning, ämnen för bearbetning, täckplåtar, slitskyddsplåtar etc.

Plasmaskärmetoden utnyttjar en elektrisk ljusbåge mellan en elektrod som inte smälter, t ex volfram, och ett arbetsstycke.Elektroden är kopplad till minuspol på samma sätt som vid TIG-svetsning. Materialet måste därför vara elektriskt ledande. Ljusbågen blir koncentrerad genom att den omges av en vattenkyld dysa med trång öppning.

Genom dysan strömmar en plasmagas. Temperaturen i plasmaljusbågen kan bli mycket hög, upp till ca 30 000oC beroende på den gas och de parametrar som används. En pilotljusbåge med låg effekt är inledningsvis tänd mellan elektroden och dysan. När skärhuvudet närmas till arbetsstycket överföres ljusbågen automatiskt till arbetsstycket,effekten ökar och ljusbågen skär genom arbetsstycket. Det smälta materialet blåses bort ur skärsnittet av den kraftiga plasmagasströmmen.

Plasmaskärning kan utföras i alla de vanliga metalliska materialen Numera är olegerat stål också vanligt att plasmaskära då höga skärhastigheter kan uppnås.

Vi klarar följande:

Plåttjocklekar 3,0 – 50 mm
Max format 3,0 x 12,0
2,5 x 14,0

plasmaskarningPlasma_20e1