FOGBEREDNING


Efter skärningen så kan vi göra en fogberedning som gör det lätt att svetsa direkt vid leverans.Fasning_3

Detta innebär att man tar bort ojämnheter och gör en ren yta så svetsningen underlättas.

Vi klarar följade:

v – fog
x – fog
k – fog