GASSKÄRNING


Vid gasskärning utnyttjas som regel antingen acetylen eller propan som bränngas.När bränngasen förbränns i oxygen erhålls en låga med hög temperatur. Denna värmelåga används för att förvärma arbetsstycket.Då tillräcklig temperatur uppnåtts utnyttjas sedan en stråle av oxygen som utför själva skärprocessen genom förbränning av metall.Vid denna förbränning bildas metalloxid i form av flytande slagg som sedan transporteras bort ur snittet.

Vi klarar följande:

Plåttjocklekar: 20 – 300 mm
Max format: 3 x 12 m (4 brännare)
 3 x 14 m (4 brännare)

DSC00806 OLYMPUS DIGITAL CAMERA