VALSNING


Valsning tunnar ut ett material genom att det pressas mellan så kallade valsar,stora roterande cylindrar. När materialet matas igenom så kommer dess tjocklek och struktur att förändras.

Vi klarar:

Max tjocklek: 40 mm
Max bredd: 2,5 m